REGLER FÖR RUSSKIY TOYTOPPEN


Reglerna som klubbens poängberäknare använder:

 • Endast resultat från officiell utställning räknas. Alltså de som kan avläsas på SKK hunddata.
 • De maximalt fem bästa resultaten räknas för varje hund/grupp för fem olika domare.
 • Endast resultat för hund som tävlar med svenskt registreringsnummer räknas.
 • Samtliga registrerade ägare skall vara medlemmar i SRTK.
 • Valp- & finalresultat räknas ej då dessa är en inofficiell tävlan.
 • Hårlagen tävlar separat och redovisas på två olika listor.
 • I det fall två hundar/grupper har samma poäng vid årets slut, delas förstaplatsen, nästföljande hund får då plats tre. Vinnande hundarna med samma poäng står på listan i bokstavsordning.

Resultaten hämtas direkt från SKK Hunddata. 


Utmärkelserna tilldelas respektive hårlag enligt följande:

 • ÅRETS RUSSKIY TOY - HANE + TIK
 • ÅRETS RUSSKIY TOY - JUNIOR / UNGHUND, HANE + TIK (9-24 MÅN)
 • ÅRETS RUSSKIY TOY - VETERAN, HANE + TIK
 • ÅRETS RUSSKIY TOY - UPPFÖDARE


 • ÅRETS RUSSKIY TOY

BIR:           10 poäng + 1 poäng per slagen hund i rasen
BIM:          10 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen
BH/BT-2:   6 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen
BH/BT-3:   4 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen
BH/BT-4:   2 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen


 • ÅRETS RUSSKIY TOY - JUNIOR/UNGHUND

Plockas direkt på listan för Bästa Hane / Bästa Tik. De 5 bästa utställningarna räknas.

 

 • ÅRETS RUSSKIY TOY - VETERAN

Plockas direkt på listan för Bästa Hane / Bästa Tik. De 5 bästa utställningarna räknas.


 • ÅRETS RUSSKIY TOY - UPPFÖDARE

Plockas direkt på listan för Bästa Hane / Bästa Tik. De 5 bästa hundarnas resultat räknas från den egna uppfödningen. Dock måste det vara från minst 2 olika kombinationer.


Diplom delas ut i samband med ordinarie årsmöte.