REGLER FÖR RUSSKIY TOY TOPPEN


Observera:

Medlemmar mailar vid ett tillfälle själva in de uppgifter på den hund som de önskar ska finnas med inom tävlan av Russkiy Toy Toppen. Samtliga som önskar deltaga måste vara medlemmar i SRTK och dess ägaruppgifter ska vara synliga på SKK hunddata. 

Maila uppgifterna så snart som möjligt så att listan kan uppdateras och hållas så korrekt som möjligt.


Heja Heja och Lycka till i ringarna !


De uppgifter som efterfrågas är: 

1. Hundens namn 

2. Hundens registreringsnummer 

3. Hundens hårlag 


Uppgifterna mailas till Veronika Lindgren: russkiytoytoppen@srtk.se


Reglerna som klubbens poängberäknare använder:

 • Resultat från officiell utställning räknas. Alltså de som kan avläsas på SKK hunddata
 • De maximalt fem bästa utställningsresultaten räknas för varje hund/grupp för fem olika domare.
 • Endast resultat för hund som tävlar med svenskt registreringsnummer räknas.
 • Deltagande hund ska ha ägaruppgifter synliga på SKKs hunddata. Samtliga registrerade ägare skall vara medlemmar i SRTK.
 • Valp- & finalresultat räknas ej då dessa är en inofficiell tävlan.
 • Hårlagen tävlar separat och redovisas på två olika listor.
 • I det fall två hundar/grupper har samma poäng vid årets slut, delas förstaplatsen, nästföljande hund får då plats tre. Vinnande hundarna med samma poäng står på listan i bokstavsordning.


Diplom delas ut i samband med ordinarie årsmöte.

Respektera och observera upphovsrätten !   ( saxat från skk´s hemsida) Skk´s officiella logotyper och varumärken , även klubbarnas, får endast användas för godkända ändamål. 

 

Utmärkelserna tilldelas respektive hårlag enligt följande:

 • ÅRETS RUSSKIY TOY HANE+TIK
 • ÅRETS RUSSKIY TOY JUNIOR / UNGHUND 9-24 MÅN HANE+TIK
 • ÅRETS RUSSKIY TOY VETERAN HANE+TIK
 • ÅRETS UPPFÖDARE

  

Poängberäkning:

 • 5 utställnings resultat för 5 olika domare räknas.
 • ÅRETS RUSSKIY TOY BIR 10 poäng + 1 poäng per slagen hund i rasen BIM 10 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen BH/BT-2 6 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen BH/BT-3 4 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen BH/BT-4 2 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen.


ÅRETS RUSSKIY TOY JUNIOR/UNGHUND

Plockas direkt på Bästa Hane / Bästa Tik listan. De 5 bästa utställningarna räknas.

 

ÅRETS RUSSKIY TOY VETERAN

Plockas direkt på Bästa Hane / Bästa Tik listan. De 5 bästa utställningarna räknas.


ÅRETS UPPFÖDARE

 • Årets uppfödare får tillgodoräknat till sig poäng för max 5 hundar från Bästa Hane /Bästa Tik listan i den egna uppfödningen. Dock måste det vara minst från 2 olika kombinationer.

Plockas direkt på Bästa Hane / Bästa Tik listan.