SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN

 

Här kommer vi att fylla på med information, bilder etc från rasklubbens specialutställningar som varit ...