Russkiy Toy TILL SALU          

De uppfödare som annonserar via denna sida uppfyller klubbens rekommendationer:
*  föräldradjuren har genomgått både pathella- & ögonundersökning
*  betalar valpgåvomedlemsskap till sina valpköpare
*  är medlem i SRTK-

Annonsörerna på denna sida har förbundit sig till att följa 

Svenska Kennelklubbens regler samt Svensk djurskyddslagstiftning

-

Januari 2019

Inga valpar  med rasklubbens rekommendationer  till salu för tillfället

 

 Vid önskemål/frågor/förlängning etc gällande annonsering 

så sker kontakt enklast via mail direkt till:  sekr@srtk.se