Kallelse till årsmöte 19-03-24! Klicka på NYHETER

  Russkiy Toy TILL SALU    

  

Alla är välkomna att annonsera vuxna hundar till salu och för omplacering 
nedan utan de krav som finns för valpannonser här på sidan.
Dock ska man vara medlem i SRTK

                    De uppfödare som annonserar valpar uppfyller klubbens rekommendationer:
                   *  föräldradjuren har någon gång genomgått pathella- & ögonundersökning
*  betalar gåvomedlemsskap till sina valpköpare
*  är medlem i SRTK


-Annonsörerna på denna sida nedan har förbundit sig att följa 

Svenska Kennelklubbens regler samt Svensk djurskyddslagstiftning

-

Februari 2019, långhår

Kennel Gold Standard har långhårsvalpar till salu info@goldstandard.sewww.goldstandard.se
Februari 2019, släthår
Kennel Cockerblues har släthårsvalpar till salu: marie@cockerblues.se, www.cockerblues.se
Februari 2019, vuxna till salu
Ingen vuxen Russkiy Toy till salu för tillfället
Februari 2019, omplacering
Ingen Russkiy Toy för omplacering finns för tillfället
 

 Vid önskemål/frågor/förlängning etc gällande annonsering på denna sida

så sker kontakt via mail till:  sekr@srtk.se