SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN

 

RASSTANDARD FÖR RUSSKIY TOY

Russkiy Toy är numer en FCI-godkänd ras !

Dock är standardens översattning till svenska ej färdigställd än, 

FCI-klassifikation Grupp 9. 

Länk till nya rasstandarden, FCI ( på engelska ): Breedstandard Russkiy Toy