SRTK kallar till medlemsmöte 2018-12-09. Läs mer via knappen NYHETER

Kortfattad text om de ögondiagnoser som ses återkomma hos Russkiy Toy i Sverige :


* Persisterande Pupill Membran, lindrig, måttlig, kraftig (8 st av 203 st undersökta)


Rester från fosterstadiet som kallas PPM. Vid ögonlysning av en hund kan alla tre varianterna av PPM (iris-iris, iris-cornea, iris-lins) markeras som lindrig, måttlig eller kraftig på undersökningsprotokollet. Små PPM kan ses hos de flesta valpar av alla raser och brukar försvinna med tiden. Slutbedömning bör därför inte göras förrän tidigast vid ett års ålder.

Lindriga fall ses på iris främre yta och består oftast av en men ibland flera trådar tunnare än i ett spindelnät som går från en punkt på irisytan till en annan och får då beteckningen PPM iris-iris. Hos russkiy toys har hittills endast just dessa lindriga fall upptäckts. 

Vid måttliga och kraftiga fall blir synen rejält nedsatt och ibland även orsak till blindhet.

Rekommendation: 
Lindiga fall används i avel men då med partner ögonlyst fri från PPM.
Måttlig och kraftig 
PPM bör ej gå i avel.


Läs mer utförlig info om sjukdomen hos SKK: PPM, info från SKK

***


* Glaskroppsframfall / Vitreusprolaps (22 st av 203 st undersökta)

Uppstår när glaskroppsmassa läcker ut genom pupillen till ögats främre del. Det är aldrig normalt. I vissa fall kan det bero på förändringar i glaskroppens konsistens, men det kan vara ett tidigt tecken på att linsen inte sitter helt stabilt på sin plats och förebådar då linsluxation.

Hos raser där linsluxation förekommer är glaskroppsframfall alltid ett misstänkt första symtom.

Läs mer om sjukdomen : 

 

***


* PRA – Progressiv Retinal Atrofi ( 3 st av 203 st undersökta)

 

Sjukdomsförlopp
PRA (Progressiv Retinal Atrofi) är en ögonsjukdom som finns hos många olika raser. Sjukdomen innebär en fortskridande förtvining av näthinnan som gör att hunden med tiden blir helt blind på båda ögonen (PRA är alltid dubbelsidig). I sjukdomens tidiga skede får den drabbade hunden svårt att se i mörker och dåligt ljus. Den kan stöta i saker eller börja känna sid otrygg i mörker, något som kan visa sig som mörkrädsla och osäkerhet. Så småningom försämras hundens synförmåga även i fullt dagsljus och blir slutligen blind. 

Rekommendation: Då PRA alltid nedärvs recessivt ska man aldrig avla på individer med PRA.

Läs mer utförlig info om sjukdomen hos SKK: PRA, info från SKKUppgifterna nedan är hämtade från SKK avelsdata 2018-09-18