Kortfattad text nedan om de ögondiagnoser som ses återkomma hos rasen
* PRA – Progressiv Retinal Atrofi 

SRTK´s  "Hälsokällan" har en summa pengar avsatta för bla detta och erbjuder sig stå för omkostnader så att blodprov från hund med konstaterad PRA kan skickas till laboratorium Optigen, som nu bla forskar i Russkiy Toy-blod med syfte att identifiera genen, mutationen som orsakar PRA hos vår ras och därmed ha som mål att ta fram ett DNA test för denna ögonsjukdom hos Russkiy Toy. 

Vid intresse skickas mail till: sekr@srtk.se 


Sjukdomsförlopp
PRA (Progressiv Retinal Atrofi) är en ögonsjukdom som finns hos många olika raser. Sjukdomen innebär en fortskridande förtvining av näthinnan som gör att hunden med tiden blir helt blind på båda ögonen (PRA är alltid dubbelsidig). I sjukdomens tidiga skede får den drabbade hunden svårt att se i mörker och dåligt ljus. Den kan stöta i saker eller börja känna sid otrygg i mörker, något som kan visa sig som mörkrädsla och osäkerhet. Så småningom försämras hundens synförmåga även i fullt dagsljus och blir slutligen blind. 

Rekommendation: Då PRA alltid nedärvs recessivt ska man aldrig avla på individer med PRA.

Läs mer utförlig info om sjukdomen hos SKK: PRA, info från SKK* Glaskroppsframfall / Vitreusprolaps 

Uppstår när glaskroppsmassa läcker ut genom pupillen till ögats främre del. Det är aldrig normalt. I vissa fall kan det bero på förändringar i glaskroppens konsistens, men det kan vara ett tidigt tecken på att linsen inte sitter helt stabilt på sin plats och förebådar då linsluxation.

Hos raser där linsluxation förekommer är glaskroppsframfall alltid ett misstänkt första symtom.* Persisterande Pupill Membran, lindrig 

Rester från fosterstadiet som kallas PPM. Vid ögonlysning av en hund kan alla tre varianterna av PPM (iris-iris, iris-cornea, iris-lins) markeras som lindrig, måttlig eller kraftig på undersökningsprotokollet. Små PPM kan ses hos de flesta valpar av alla raser och brukar försvinna med tiden. Slutbedömning bör därför inte göras förrän tidigast vid ett års ålder.

Lindriga fall ses på iris främre yta och består oftast av en tråd som är tunnare än tråden i ett spindelnät, går från en punkt på irisytan till en annan och får då beteckningen PPM iris-iris. Hos russkiy toys har hittills endast just dessa lindriga fall upptäckts. 

Vid måttliga och kraftiga fall blir synen rejält nedsatt och ibland även orsak till blindhet.

Rekommendation: 
Lindiga fall används i avel men då med partner ögonlyst fri från PPM.
Måttlig och kraftig 
PPM bör ej gå i avel.


Läs mer utförlig info om sjukdomen hos SKK: PPM, info från SKK