HÄLSOKÄLLAN 

De Russkiy Toys som redan fått diagnosen Vitreusprolaps innan 8 års ålder och som sedan dessutom bidrar med ytterligare undersökning igen efter 8 års ålder, sponsras med 300 kr av klubben som tack för sitt engagemang. Erbjudandet gäller alltså hundar som undersöks efter att de fyllt 8 år.


För att erhålla denna utbetalning är man medlem i SRTK, (medlemsskap löses online på klubbens hemsida) och sedan så mailar man till: sekr@srtk.se

Vitreusprolaps eller så kallat glaskroppsframfall :

Uppstår när glaskroppsmassa läcker ut genom pupillen till ögats främre del. Det är aldrig normalt. I vissa fall kan det bero på förändringar i glaskroppens konsistens, men det kan vara ett tidigt tecken på att linsen inte sitter helt stabilt på sin plats och förebådar då linsluxation. Hos raser där linsluxation förekommer är glaskroppsframfall alltid ett misstänkt första symtom.