SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN

Inbjudan till SRTK årsmöte lördag 24 mars 2018. Plats: Scandic Nord, Norrköping. Tid: Kl 16, ev senare då det är fler rasklubbar som har årsmöten på samma plats denna dag. Programpunkter: *Årsmöte ( läs gärna om årsmöte i klubbens stadgar http://srtk.se/Klubben/Stadgar/ ) För att årsmötet ska kunna behandla motioner ska de ha inkommit senast 3 mars. Dessa skickas via post till Annelie Cederlöf, Flaxenviksv 56, 18463 Åkersberga. *Utdelning av diplom till årets vinnare av poänglistorna. *För de som så önskar går vi sedan till resturangen och äter middag tillsammans på egen bekostnad. Väl mött !

HÄLSA 


Russkiy Toys anses vara en "frisk ras" men självklart händer det att även individer inom denna ras blir sjuk på något sätt.

De flesta sjukdomar som uppstått har endast setts i enstaka fall men en del sjukdomar har setts återkomma fler gånger än en gång tex har en del ögonsjukdomar upptäckts och även bla levershunt som man ej verkar kunna upptäcka hos valpar utan tycks dyka upp hos vuxna hundar, man har även märkt en del legg perthes och demodex. Det finns endel info om dessa sjukdomar i menyn och mer info kommer att läggas till.  Väl mött !