Kallelse till årsmöte 19-03-24! Klicka på NYHETER

SRTK Avelspolicy

 

Alla uppfödare av Russkiy Toys bör vara väl förtrogna med och följa:

 


–  SRTK:s RAS-dokument 

–   SKK:s grundregler

–   Jordbruksverkets regler och bestämmelser

–   Svensk djurskyddslagstiftningRekommendation: 

*  Ögonlysa avelsdjur innan avelsdebut, för att tidigt lokalisera eventuella allvarliga ögonsjukdomar. Intyg från ögonundersökning ej bör vara äldre än 12 månader gammalt innan parning samt att man även bör ögonlysa hundar äldre än 8 år för att upptäcka ögonsjukdomar som debuterat senare i hundens liv. 

* Bibehålla den låga nivån på antalet obesläktade hundar inom rasen. Uppfödare rekommenderas att använda SKK Avelsdata vid beräkning av inavelsgrad.

* Värna om naturlig fortplantningsförmåga/valpningsförmåga.


Krav:

* Innan första parning palpatoriskt knäledsundersöka avelsdjur. Detta görs efter 12 månaders ålder av veterinär med specialkompetens på hundens och kattens sjukdomar. Observera att detta är ett krav och ej en rekommendation.

* Ej para tik före 18 månaders ålder, enligt Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2008:5) 

* I de fall en tik genomgått ett andra kejsarsnitt skall tiken tas ur avel., enligt Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2008:5)