SRTK Avelspolicy

Alla uppfödare av Russkiy Toys bör vara väl förtrogna med och följa:

 

–  SRTK:s RAS-dokument 

–   SKK:s grundregler

–   Jordbruksverkets regler och bestämmelser

–   Svensk djurskyddslagstiftning


Krav specifikt för Russkiy Toys innan de används i avel: 

* Innan första parning palpatoriskt knäledsundersöka avelsdjur. Detta görs efter 12 månaders ålder av veterinär med specialkompetens på hundens och kattens sjukdomar.