Rasspecial 2019. Klicka i menyn på knappen NYHETER

SRTK Avelspolicy

Alla uppfödare av Russkiy Toys bör vara väl förtrogna med och följa:

 

–  SRTK:s RAS-dokument 

–   SKK:s grundregler

–   Jordbruksverkets regler och bestämmelser

–   Svensk djurskyddslagstiftning


Krav:

* Innan första parning palpatoriskt knäledsundersöka avelsdjur. Detta görs efter 12 månaders ålder av veterinär med specialkompetens på hundens och kattens sjukdomar. Observera att detta är ett krav och ej en rekommendation.

* Ej para tik före 18 månaders ålder, enligt Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2008:5) 

* I de fall en tik genomgått ett andra kejsarsnitt skall tiken tas ur avel., enligt Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2008:5) 


Rekommendation: 

*  Ögonlysning. Rasklubben önskar att så många som möjligt ögonlyser sina avelsdjur.

Mer information skrivs ut inom kort