SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN

 

STYRELSE 2017
Tveka aldrig att höra av dig till någon i styrelsen vid ev frågor etc. Väl mött !

Ordförande

Annelie Cederlöf

ordf@srtk.se
Vice orförande

Lena Anjou

viceordf@srtk.se
Sekreterare

Eva Bloom

sekr@srtk.se
Kassör 

Lisa Henze

kassor@srtk.se

Ledamot

Ann-Sofie Andersson

ledamot.fia@srtk.se 
 

Suppleant 1

Marie Andersson

suppl1@srtk.seSuppleant 2

Tehri Kavén

suppl2@srtk.se
ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA

Revisor; Leena Hurt

Revisorssuppleant; Susanne Funestig 

Valberedning; Lena Eklund Lindvall, Patrik Cederlöf, Julia Scheele