STYRELSE 2018Ordförande

Annelie Cederlöf

ordf@srtk.se
Viceordförande

Ann-Sofie Andersson

viceordf@srtk.se
Kassör, adjungerad

kassor@srtk.seSekreterare, vakant

sekr@srtk.se 


Sofia CichiniJemma Carpenter
Marie Andersson
 BPH : Jemma Carpenter

Poängberäkning, utställning: Eva Bloom

Poängberäkning, aktiva : Marie Andersson

Promenader, träffar etc:Sofia Cichini


Revisor : Leena Hurt

Revisorsuppleant: Susanne Funestig