Rasspecial 19-08-24 Stoxa, Stockholm. Klicka på nyheter.

STYRELSE 2019Ordförande

Annelie Cederlöf

ordf@srtk.se
Viceordförande

Ann-Sofie Andersson

viceordf@srtk.se
Kassör 

Tina Hyytiänen

kassor@srtk.se


Sekreterare

Ingrid Stewart

sekr@srtk.se 

Jemma Carpenter

Sofia CichiniPernilla Lundkvist
 Kontaktpersoner för träffar :


Stockholm med omnejd, 

Tina Hyytiäinen telnr: 073 713 35 45


Mellerud med omnejd, 

Ingrid Stewart telnr: 076 090 59 46


Älvsbyn med omnejd, 

Hanna Andersson telnr: 076 110 77 74


Vill du också ordna träffar etc i rasklubbens regi ibland ? Roligt! Hör av dig: sekr@srtk.se


BPH :

Jemma Carpenter

mail: bph@srtk.se


Poängberäkning, utställningar: 

mail: sekr@srtk.se


Poängberäkning, aktiva/ arbetande: 

 mail: aktiva@srtk.se


Avelskommitte´:

Annelie Cederlöf

Ann-Sofie Andersson


Revisor : Leena Hurt

Revisorsuppleant: Susanne Funestig