SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN

Inbjudan till SRTK årsmöte lördag 24 mars 2018. Plats: Scandic Nord, Norrköping. Tid: Kl 16, ev senare då det är fler rasklubbar som har årsmöten på samma plats denna dag. Programpunkter: *Årsmöte ( läs gärna om årsmöte i klubbens stadgar http://srtk.se/Klubben/Stadgar/ ) För att årsmötet ska kunna behandla motioner ska de ha inkommit senast 3 mars. Dessa skickas via post till Annelie Cederlöf, Flaxenviksv 56, 18463 Åkersberga. *Utdelning av diplom till årets vinnare av poänglistorna. *För de som så önskar går vi sedan till resturangen och äter middag tillsammans på egen bekostnad. Väl mött !

MEDLEMSKAP

*** Inom kort kommer här finnas en online-tjänst för betalning ***


Medlem: 250 kr per år
Familjemedlem 1 år: 50 kr per år (när någon annan i familjen är fullbetalande medlem)
Valpgåvomedlemskap 1 år: 100 kr (betalas av uppfödaren som är medlem)

 

 Avgiften betalas in på Bankgiro 236-9809 

Obs! Märk betalning med ditt namn,adress etc .

Vid inbetalning behöver namn, adress, mailadress, telnr och ev kennelnamn som mailas till kassören. Vid flera kennelägare ska samtliga vara medlemmar.
Medlemsskapet baseras på kalenderår, dvs det är inte löpande. Medlemsavgiften betalas in i januari för innevarande år. Om du betalar in en avgift sent på året, efter 1 oktober, kommer den räknas som betalning för nästkommande år. Om du vid sen betalning vill att den ska gälla innevarande år, så behöver du meddela kassören detta kassor@srtk.se

 

Utländska medlemmar/Foreign members

Konto  SEB 5297 10 015 20
Iban SE5750000000052971001520
Bic-kod ESSESES
Ssumma 250 SEK

Frågor angående medlemskap 

besvaras av klubbens fenomenala kassör: kassor@srtk.se


Varmt välkommen som medlem !