SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN

 

Redaktionskommitté för medlemstidningen Ryska Posten  

"De tre redaktörerna"

Denise Lundholm, Ann-Sofie Andersson, Eva Bloom 

***

BPH

Ann-Sofie Andersson


***

Poängräkning utställningar

Eva Bloom

***


Poängberäkning aktiva hundar

Marie Andersson

***


RAS 

Ulrika Brattberger, Lena Jakobsson Haglund

***


Avelsråd

Anna-Lena Nilsson


***