BPH 


Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet?

Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.
Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.Alla är välkomna!

BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. För alla hundar gäller att de måste ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb.


Anmäl din hund! – ju fler hundar som deltar desto bättre blir BPH som verktyg. Förhoppningen är att vi med hjälp av BPH lättare ska kunna avgöra vilka individer som utmärker sig positivt och som har de egenskaper som vi vill se hos våra hundar. 

Vid ev frågor kontaktas Jemma : bph@srtk.se


 

Ekonomiskt bidrag till BPH-beskrivning 

SDHK vill öka intresset bland specialklubbens raser för att fler ska göra beskrivningen BPH. Därför har SDHK beslutat att lämna bidrag till startavgiften för startande hundar där ägaren är medlem i rasklubb tillhörande SDHK. 

Bidraget utbetalas under 2018 även till de som uppnått 200 hundar beskrivna i rasen. Det är rasklubbarna som ansvarar för att söka detta bidrag hos SDHK. Detta görs två gånger per år, den 1 juni och 1 december. Det går ej att ansöka retroaktivt för föregående år. För att ta del av bidraget detta år måste ansökan skickas in senast 1 december 2018.

Blanketten ”Ansökan om bidrag för BPH” skall användas och den hittar ni under fliken ”Rasklubbskontoret”. 

Ansökan skickas till bph@sdhk.net eller angiven postadress som finns på blanketten.

Bidraget som är på 200 kr betalas ut en gång per hund gäller både genomförd och avbruten BPH, med eller utan skott samt importerade hundar. Bidraget betalas även ut till uppfödare som är medlem och har sålt hund med bibehållen avelsrätt och/eller fodervärdsavtal. 

Skicka även en kopia till rasklubben bph@srtk.seBidrag betalas ej ut i förskott av SDHK utan först när det finns dokumenterat att hund startat BPH.


Widget har inte konfigurerats än.

 

Diplom finns publicerade på klubbens facebooksida 
till de som genomfört BPH .
Diplomen lämpar sig för utskrift