SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN

Inbjudan till SRTK årsmöte lördag 24 mars 2018. Plats: Scandic Nord, Norrköping. Tid: Kl 16, ev senare då det är fler rasklubbar som har årsmöten på samma plats denna dag. Programpunkter: *Årsmöte ( läs gärna om årsmöte i klubbens stadgar http://srtk.se/Klubben/Stadgar/ ) För att årsmötet ska kunna behandla motioner ska de ha inkommit senast 3 mars. Dessa skickas via post till Annelie Cederlöf, Flaxenviksv 56, 18463 Åkersberga. *Utdelning av diplom till årets vinnare av poänglistorna. *För de som så önskar går vi sedan till resturangen och äter middag tillsammans på egen bekostnad. Väl mött !

AKTIV RUSSKIY TOY 

Från och med 2016 kan man tävla om Årets Aktiva Russkiy Toy och Årets Allround Russkiy Toy. För att komma med på dessa listor tävlar hunden i valfria grenar. När året är slut bildas en lista utifrån beräkningskriterier på alla grenar. Resultat räknas från 1 januari till 31 december och resultaten ska vara klubben till handa senast 7 januari nästföljande år. Det finns dessutom möjlighet att erhålla två olika typer av diplom. Ett för nybörjaren ett s.k. Aktivitetsdiplom och ett för den mer aktivt tävlande, ett Trippeldiplom.  

Listor och diplom finns för att sporra klubbens medlemmar att vilja och våga träna och tävla i olika grenar. Tanken är att inspirera och samtidigt visa utåt vad rasen kan och vilken härlig träningskompis den är.  

Självklart behöver man inte tävla för att vara aktiv med sin hund, därav aktivitetsdiplomet. Det gör att även hundar som inte tävlar kan premieras och synas utåt. Ha kul tillsammans med din hund och du får en ännu bättre kamrat! 

Vid ev frågor etc vänder ni er till Marie Andersson, aktiv@srtk.se
Det viktiga för klubben är att ge uppskattning till de hundar och förare som är ute och marknadsför rasen och visar vad den kan! Det vinner vi som rasklubb på och därmed vill vi visa att vi värnar om dessa fantastiska ekipage. Vi vill även sporra fler att prova samt visa rasens hela potential!