AKTIVITETSDIPLOM OCH TRIPPELDIPLOM  
Diplomen är till för att sporra klubbens medlemmar att vara aktiva med sina hundar samt visa upp vad den här rasen kan. 


Aktivitetsdiplom – Det första diplomet att sträva efter

 • Ekipaget ska tillsammans ha gått en kurs i valfri gren (styrks med intyg).
 • Ekipaget ska tillsammans ha deltagit på officiell utställning med resultat minst Very Good.
 • Ekipaget ska tillsammans ha uppnått ett valfritt mål som beskrivs i korthet. Berättelsen kan visas på klubbens hemsida tillsammans med en bild.

- Ägaren och föraren ska vara medlem i Svenska Russkiy Toyklubben (SRTK).
- Hunden ska ha registrerad status gällande patella-luxation.
- Diplomet tilldelas ett ekipage en gång.

För ansökan skicka ett mail till SRTK på aktiv@srtk.se och ange hundens registreringsnummer och namn, förarens namn, text om målet, bild och intyg. Mailet ska vara SRTK tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet. Diplomet delas ut på årsmötet.

 

Trippeldiplom – En morot till aktivt tävlande 

Hunden ska erhålla TRE valfria av följande meriter från officiella prov/tävlingar i Sverige:
 

 • Agilityklass: Uppflyttad till klass 2
 • Agility, Hoppklass: Uppflyttad till klass 2
 • BPH eller Mentalbeskrivning: Känd mentalstatus
 • Bruksprov: Uppflyttad till lägre klass 
 • Freestyle: Uppflyttad till klass 2 
 • Heelwork to Music: Uppflyttad till klass 2 
 • Lydnadsprov: Uppflyttad till lydnadsklass 1
 • Nosework: Uppflyttad i klass 2
 • Rallylydnad: Uppflyttad till fortsättningsklass
 • Utställning: Minst Cert
 • Viltspår: 1:a pris i öppenklass

- Ägaren ska vara medlem i Svenska Russkiy Toyklubben (SRTK).
- Hunden ska ha registrerad status gällande patella-luxation.
- Endast ett av BPH eller MH får användas.
- Varje bruksgren räknas som en egen gren.
- Ägaren ska själv lämna in resultaten till SRTK.
- En hund kan tilldelas flera diplom under sin livstid men en merit får inte återanvändas, utan i så fall redovisas tre nya meriter vid varje tillfälle.

För ansökan skicka mail till SRTK på aktiv@srtk.se och ange hundens registreringsnummer och namn, de tre meriter du vill ska stå med på diplomet, i vilken ordning dessa ska stå samt datum när meriterna togs. Skicka även med en bild som kan läggas upp på klubbens hemsida. Mailet ska vara SRTK tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet. Diplomet delas ut på årsmötet.