Välkommen till SRTK´s  hemsida

OM KLUBBEN

SRTK bildades 2007 och har kontinuerligt sedan dess arbetat för rasens utveckling. Som medlem har du möjlighet att delta på klubbens aktiviteter till exempel utställningar, träffar, föreläsningar, utbildande sammankomster och erövra placeringar på diverse poänglistor, få nyhetsbrev flera ggr per år mm. Som medlem i SRTK blir man även automatiskt medlem i Svenska Dvärg Hund Klubben (SDHK) vilket är ett krav för att få delta på SDHK´s utställningar samt på den årliga rasspecialen för Russkiy Toy. 

 

Välkommen till SRTK facebooksida